EESTI RAHVA MUUSEUMI POOLT SOOVITATUD KIRJANDUS:

(Vt ka rahvarõivateemalisi uurimistöid E-kataloogi ESTER otsingusüsteemi kaudu)

 • Eevi Astel. Eesti rahvapärased pastlad XIX sajandil ja XX sajandi algul. – Etnograafiamuuseumi Aastaraamat 22. Tallinn: Valgus, 1967, lk 188–211.
 • Eevi Astel. Vöö eestlaste rahvatraditsioonis. – Etnograafiamuuseumi Aastaraamat 32. Tallinn: Valgus, 1981, lk 136–144.
 • Eevi Astel. Eesti helmevööd. – Etnograafiamuuseumi Aastaraamat 33. Tallinn: Valgus, 1983, lk 104–105.
 • Evald Blumfeldt, Gustav Ränk. Lisandeid Saaremaa etnograafiale XVII sajandi lõpult. – Eesti Rahva Muuseumi aastaraamat 11. Tartu, 1935, lk 14–35.
 • Tiina Jürgen. Mulgi rahvarõivad. Eesti Loomeagentuur. 2015.
 • Eesti rahvarõivaid XIX sajandist ja XX sajandi algult. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, 1957.
 • Melanie Kaarma, Aino Voolmaa. Eesti rahvarõivad. Tallinn: Eesti Raamat, 1981.
 • Melanie Kaarma, Aino Voolma, Mari Sumera. Eesti rahvarõivad/Estonian Folk Costumes. 2015 (eelmise raamatu uus väljaanne, eesti ja inglise keeles).
 • Kaie Kesküla. Muhu ehted 19.–20. sajandil.– Eesti Rahva Muuseumi Aastaraamat 39. Tartu: Eesti Rahva Muuseum, 1992, lk 90–111.
 • Marin Kimm. Rahvarõivaste probleem eesti avalikkuses 19. sajandi teisel poolel ja 20. sajandi algul. – Eesti külaelu arengujooni. Tallinn, 1985, lk 110–126.
 • Kaalu Kirme. Eesti rahvapärased ehted. Tallinn: Eesti Entsüklopeediakirjastus. 2002
 • Elle Kuigo. Eesti särkide lõikest XIX sajandil ja XX sajandi algul. – Etnograafiamuuseumi Aastaraamat 23. Tallinn: Valgus, 1968, lk 256–285.
 • Elle Kuigo. Naistesärkide kaunistused Eestis XIX sajandil. – Etnograafiamuuseumi Aastaraamat 24. Tallinn: Valgus, 1969, lk 75–121.
 • Helmi Kurrik. Eesti rahvarõivad. Tartu, 1938.
 • Ferdinand Leinbock. Kabi– ja pottmütsid. – Eesti Rahva Muuseumi Aastaraamat 1.Tartu, 1925, lk 89–103.
 • Kreutzwald Virumaa rahvarõivastest. Tartu: Eesti Rahva Muuseum, 2012
 • Ilmari Manninen. Eesti rahvariiete ajalugu. Tartu: Eesti Rahva Muuseum, 2009.
 • Reet Piiri. Rahvarõivas esinemisrõivana. – Eesti Rahva Muuseumi Aastaraamat 39. Tartu: Eesti Rahva Muuseum, 1992, lk 116–131.
 • Reet Piiri. Talurahva jalanõud ehk mida panna jalga, kui seljas on rahvariided. Tartu, 2004.
 • Reet Piiri. Eesti talurahva ülerõivas 19. sajandil. Tartu, 2007.
 • Reet Piiri. Vana-Tartumaa rahvarõivad. Tartu: Eesti Rahva Muuseum, 2014.
 • Piia Rand. Eesti kirivööd. Tallinn: Saara Kirjastus, 2013.
 • Inna Raud. Vändra kihelkonna rahvarõivad. Saara Kirjastus. 2016
 • Jana Reidla. Eesti ehtekultuur muinasajast uusajani. Tallinn: Schenkenberg, 2012
 • Riina Tomberg. Vatid, troid, vamsad. Tallinn: Eesti Kunstiakadeemia, 2007.
 • Aino Voolmaa. Täiendavaid andmeid Kirde–Eesti naiste rahvarõivaste kohta. – Etnograafiamuuseumi Aastaraamat 18. Tartu: Eesti NSV Teaduste Akadeemia, 1962, lk 212–228.
 • Aino Voolmaa. Eesti rahvarõivaseelikud. – Etnograafiamuuseumi Aastaraamat 25. Tallinn:Valgus, 1971, lk 106–144.
 • Aino Voolmaa. Põll eesti rahvatraditsioonis. – Etnograafiamuuseumi Aastaraamat 28. Tallinn: Valgus, 1975, lk 131–163.
 • Aino Voolmaa. Lääne–Eesti saarte rahvarõivaste omapärast. – Etnograafiamuuseumi Aastaraamat 29. Tallinn: Valgus, 1976, lk 189–209.
 • Aino Voolmaa. Meeste püksid eesti rahvarõivastes. – Etnograafiamuuseumi Aastaraamat 30. Tallinn, 1977, lk 2243.
 • Aino Voolmaa. Õlakatted ehk ülevisked eesti naiste rõivastuses. – Etnograafiamuuseumi Aastaraamat 35. Tallinn: Valgus, 1984, lk 70–79.
 • Aino Voolmaa. Lääne–Harjumaa rahvarõivastest. – Harju kärajad 2.–3. juulil Sauel. Tallinn, 1988, lk 14–28.
 • Aino Voolmaa. Ida–Virumaa rahvarõivad 19. sajandil. – Ida–Virumaa rahvakultuurist. Tallinn, 1992, lk 27–43.
 • Ellen Värv. Riietumine ja rahvarõivad. – Eesti rahvakultuur. Tallinn: Eesti Entsüklopeediakirjastus, 1998, lk 367–396.
 • Ellen Värv. Kuidas Saare maanaised 19. sajandil riides käisid. – Saaremaa Muuseum. Kaheaastaraamat 2001 – 2002. Kuressaare, 2003, lk 133–168.

 • Rahvarõivaste valmistamise juhend. Palamuse mees. Tartu 2013 Koostajad Age Raudsepp, Pille Arold, kunstnik Merike Tamm, toimetaja Ellen Värv, keeletoimetaja Ivi Tammaru, fotograaf Arp Karm. 8 lehekülge + lõiked ja fotod originaalesemetest

 • Rahvarõivaste valmistamise juhend. Palamuse naine. Tartu 2014. Koostajad: Age Raudsepp, Pille Arold, toimetaja: Ellen Värv, keeletoimetaja Ivi Tammaru, fotograafid Anu Ansu, Arp Karm, Nele Tammeaid, kujundaja Merike Tamm. 8 lehekülge + lõiked ja fotod originaalesemetest

 • Rahvarõivaste valmistamise juhend. Pastelde tegemine. Tartu 2015. Koostajad Inna Raud, Reet Piiri, toimetaja Age Raudsepp, keeletoimetaja Karin Kastehein, joonised Inna Raud, fotod Arp Karm, Inna Raud, kujundus Merike Tamm

 • Rahvarõivaste valmistamise juhend. Koeru mees. Tartu 2015. Autor: Piia Rand; Toimetajad: Ellen Värv, Age Raudsepp; Lõigete alusskeemid: Mari Sumera; Konsultant: Silvi Allimann; Keeletoimetaja: Ivi Tammaru; Fotograaf: Arp Karm; Kujundaja: Merike Tamm. 8 lehekülge + lõiked ja fotod originaalesemetes

        Veel mõned vanemad rahvarõivaste valmistamise juhendid: