Kursus toimub koostöös Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liidu koolituskeskusega.


Tallinna Rahvarõiva kool  2019-2021a registreerumine; (grupp täis, registreerumine ootelisti).        

Registreeru

            

Esimene infotund grupile 2019-2021 18. mai 2019 kell 11-12, Lühike jalg 6a
Anu Randmaa- uuenenud õppekavas-ja korraldusst, õppemaksu, vastab küsimustele.
Maret Lehis-  kutsetunnistuse taotlemine.
Allikamaja koolituskeskuse AVATUD UKSED 13.-18. mai 2019


Rahvarõiva kool 2019-2021

Maht: 360 ak/t
Summa: 1075€

Toimumise ajad:

2019 a
07.-08. september
19.-20. oktoober
23.-24. november
14.-15. detsember

2020 a 
25.-26. jaanuar
29. veebruar, 01. märts
28.-29. märts
25.-26. aprill
23.-24. mai
13.-14. juuni

Korraldajal on õigus vajadusel kuupäevi muuta.

Koolituse sisu:

Koolitus sisaldab teoreetilist ja praktilist rahvarõivaõpet ning rahvakultuurialaseid loenguid. Kursuse käigus valmib üks rahvarõiva põhikomplekt (meeste või naiste või laste, või neiu ja noormehe). Koolituse lõpus väljastatakse lõpetajatele tunnistus.

Õppetöö algab septembris ja kestab kokku kaks õppeaastat. Tunnid toimuvad kord kuus nädalavahetustel (kokku 18 x). Vahepealsel ajal teeb osaleja kodus iseseisvat tööd. Lisaks tuleb läbida kohustuslikud lisakursused vastavalt valitud komplektile ning koolituskavale ja soovi korral võib läbida valikkursuseid. Koolituse käigus valmib osalejal kirjalik töö ja metoodiline materjal. Koolituse läbinutel on võimalik kutsestandardi tingimustele vastavalt taotleda rahvarõiva meistri kutsetunnistust.  

Koolitusleping:

Iga kursusega sõlmitakse koolituse läbiviiimise eel koolitusleping. Leping sõlmitakse tähtajaga 2 (kaks) aastat. Lepingut saab pikendada kursuslase ettepanekul ja poolte kokkuleppel.

Koolituse hind ja maksetingimused:

Põhikursus: 268 € poolaastas

Vajalikud lisakursused: 5-6€ ak/tund

Põhikursuse eest tasutakse neljas osas enne iga poolaasta kursuste algust. Vajalike lisakursuste ja valikkursuste eest saab tasuda jooksvalt kogu kursuse vältel, tingimusel, et tasu on laekunud enne tunni toimumist.

Lisainfo: katli@folkart.ee                                                         Tagasi eelmisele lehele