Tanu või käiste tikkimine                 Registreerun

Juhendaja Silja Nõu. Toimumise aeg: 7. ja 21. september, 12. ja 25. oktoober, 16. november, 16. detsember 2017 ning 11. jaanuar 2018 kell 17.30-20.30. Kursuse maht 28 ak/h, hind
142.- €.
Toimumise koht: Allikamaja, Lühike jalg 6a, Tallinn.
Täiendav info: katli@folkart.ee

Kodus vaja teha eeltöö: välja selgitada millise piirkonna tanu või käiseid soovitakse tikkida; otsida välja tikkimiseks soovitav muster muis.ee abil või raamatutest. Esimeses tunnis alustatakse mustri joonistamisest. Ülejäänud info annab juhendaja esimeses tunnis.
Registreerumisel lisada piirkond, millest lähtuvalt käiseid või tanu tikandit soovitakse tikkida.