HARJUMAA RAHVARÕIVA NÕUANDEKODA

Asukoht: Harjumaa Muuseum, Linnuse 9, Keila, Harjumaa

Kontaktandmed: e-mail: rahvaroivas@hmk.ee, tel: 53432191

Nõuandekoja kodulehekülg SIIN

Nõustajad:

Silja Nõu - rahvarõivameister ja õpetaja, MTÜ Rahvarõivas juhatuse liige

Maret Lehis – rahvarõivameister ja õpetaja, MA pärandtehnoloogia, OÜ Pileum, OÜ Oub

Lembe Maria Sihvre – disainer, käsitöömeister, ERKL juhatuse liige

Marike Laht – konservaator, SA Eesti Vabaõhumuuseum.

Annika Tiko – MA arheoloogia, Harjumaa Muuseumi direktor

Nõustamise kord:

·     Nõuandekoda tegutseb Harjumaa Muuseumis

·     Nõuandepäevad 1 x kuus

·     Põhjalikumad konsultatsioonid eelnevalt kokkulepitud aegadel või e-maili teel

Nõuandekoda kogub, valdab ja jagab informatsiooni järgmiste kihelkondade rahvarõivaste kohta:

·     Vana-Harjumaa kihelkonnad, sh Pakri saared ja rannarootslaste rõivastus

·     Teised Eesti kihelkonnad, mille rõivaste valmistamise kogemus on olemas

Metoodiliste materjalide, näidiste ja ajalooliste esemete loetelu:

Erinevate Harjumaa kihelkondade rahvarõivaste näidiskomplektid ja originaalesemed. Suur hulk Pakri saarte esemeid. Muuseumi fotokogu, Rahvarõivaste ja erinevate käsitöötehnikate raamatud, brošüürid ja teaduslike artiklite koopiad. Pildid, tööjoonised ja –proovid valmistatud komplektidest. Arhiivimaterjalid Harjumaa kihelkondade kohta ja ajalooliste esemete andmebaas.