HIIUMAA RAHVARÕIVA NÕUANDEKODA


Asukoht: SA HIIUMAA MUUSEUMID, Vabrikuväljak 8, Kärdla, 92411

Kontaktandmed: helgipollo@gmail.com; info@muuseum.hiiumaa.ee, tel. +372 528 4401 

Nõustajad:

Helgi Põllo Ajaloolane – etnograaf

Kadri Kuusk - Muuseumi peavarahoidja, rahvusliku tekstiili eriala

Kristiina Vessar - rahvatantsujuht

Helle-Mare Kõmmus -  rahvatanstujuht, rahvakultuurispetsialist

 

Nõustamise kord:

·     Lühikonsultatsioonid telefoni teel

·     Põhjalikumad konsultatsioonid eelnevalt kokkulepitud aegadel või e-maili teel

·     Näidiskomplektide, allikate ja metoodilise materjalidega tutvumine

·     Töövahendite ja materjalidega tutvumine

 

Nõuandekoda kogub, valdab ja jagab informatsiooni järgmiste kihelkondade rahvarõivaste kohta:

·      Reigi

·      Pühalepa

·      Käina

·      Emmaste

 

Metoodiliste materjalide, näidiste ja ajalooliste esemete loetelu:  

Originaalesemetest koosnev  muuseumi kogu, koopiaesemed, erinevate Hiiumaa kihelkondade rahvarõivaste näidiskomplektid. Rahvarõivaste ja erinevate käsitöötehnikate raamatud, brošüürid ja teaduslike artiklite koopiad. Pildid, tööjoonised ja –proovid valmistatud komplektidest. Muuseumi fotokogu.