Naine Mees

Lääne-Nigula kihelkond

Muinasajal kuulusid hilisema Lääne-Nigula kirikukihelkonna maa-alad Ridala kihelkonda. Lääne-Nigula kihelkond iseseisvus Ridala kihelkonnast 14. sajandil. Varasem asustus on seotud kuni 16. sajandi keskpaigani Saare-Lääne piiskopkonnaga. Territoriaalne seotus rannarahvastega tõi ka Lääne-Nigula kihelkonda rootslasi, kes tasapisi eestistusid. Kihelkonna alad kuuluvad tänapäeval tervikuna Läänemaa koosseisu. Sama nimega Lääne-Nigula vald moodustati 2013. aasta kohalike valimiste järel Oru, Risti ja Taebla vallast, mille piirid kattuvad suurel määral endise kihelkonna piiridega. Lääne-Nigula kihelkonna piirinaabrid olid: Noarootsi, Risti, Ridala, Martna ja Kullamaa kihelkond.

Lääne-Nigula rahvarõivad kuuluvad Lääne-Eesti rahvarõivaste alarühma.