Pärnu naine

Ehted

Ümber kaela olid igapäevaselt klaas- või kivihelmestest helmekeed (kurguhelmed). Kurguhelmeid kanti tihedalt ümber kaela ja need paistsid kaelusest vaid osaliselt välja, sest on pigem talisman kui ehe. Kurguhelmed olid ühe- või mitmerealised. Helmed olid 18.-19. sajandil peamiselt klaasist, varem kivist (erinevad kristallid) või merevaigust. Klaashelmed olid erinevat värvi ja erineva kujuga: ümmargused, tahulised, torukujulised (piiprellid) või soonitud (kruvilised). Näiteks eri suuruses valgetest klaashelmestest kee Audrust: ERM 6687 ja erivärvilistest klaashelmestest kee Pärnu-Jaagupist ERM A 120:50. Kurguhelmed pandi tüdrukule peale sündimist kaela ja neid kandis naine elu lõpuni. Esimesed helmed kinkisid lapsele tavaliselt ristivanemad. Hiljem täiendati keed tähtpäevade kingitustena.
Särgi krae kinnitati kurgu alt hõbedast (ka vasest)  vitssõlega või preesiga (5-6 cm läbimõõduga, näidised Audrust) (ERM 2793 ja ERM 6840). Pärnu piirkonna preesidel on kergelt ülespoole pööratud suuserv.
Pidulikul puhul seati keset rinda hästi nähtavale suur prees (vt Lisa 1 teksti lõpus), silmadega prees või kuhiksõlg. Kuhiksõled on 6-10 cm läbimõõduga vt Pärnu-Jaagupi kuhiksõlg ERM A 509:704 ja Pärnu kullassepp S. G. Nageli valmistatud kuhiksõlg ERM A 509:7236. Silmadega preesid on enamasti kuuest punasest klaastahukast „silmaga“, näidis Audrust: ERM 6717, mõnikord lausa kaheksa „silmaga“ ERM 13709.
Kaela pandi piduülikonnaga helmekee kaelarahadega. Need seati nii, et jäid riietuse peale hästi nähtavale. Kaelarahad olid nii kodaratega rahad ERM 6771 ja ERM A 564:1374 kui kannaga rahad (hõbetaalrid ja -rublad) ERM A 564:1406, mida oli kee küljes tavaliselt üks või kolm, harvem viis.
Sõrmused olid sel perioodil enamasti abielusõrmustena kasutatud vitssõrmus ERM 8517:1 (näidis Vändrast)  ja harisõrmuse erinevatest tüüpidest (inglipeasõrmus, kätega sõrmus) kõige enam õiemotiividega harisõrmus: ERM 18983, mida kandsid nii mehed kui naised.


Lisa 1

Suur prees (nr 24 Kattenbergi mustriraamatus)

Läbimõõt ca 8-9 cm, puntsitud ornamendiga. Foto (detail) ERM Fk 1087:7. See on nn Põltsamaa tüüpi suur prees, mida on kantud ka Pärnumaal ja Mulgimaal kuhiksõle asemel.


Ehete teema: Jana Reidla