Naine Mees

Ridala kihelkond

Ridala muinaskihelkond hõlmas 1200. aasta paiku kogu hilisema Läänemaa põhjaosa. Ridala kirikukihelkond (Kirchspiel Roethel in Wiek) rajati 1220–1230 aastail ja kaasajal kattub see umbes 90% ulatuses Ridala valla territooriumiga. Kihelkonna maadel asub ka Läänemaa keskus Haapsalu (Hapsal). Kihelkond piirnes Lääne-Nigula ja Martna kihelkonnaga. 

Ridala rahvariided kuuluvad Lääne-Eesti rahvarõiva alarühma.  Paraku on muuseumides hoiul üsna vähe Ridalast pärit rahvarõivaesemeid, kohalikku rõivastust pole ka etnograafiliselt põhjalikumalt uuritud.