Naine Mees

Kursi kihelkond

Kursi kihelkond kuulub Põhja-Tartumaa kihelkondade hulka. Naaberkihelkondadeks on Põltsamaa, Palamuse, Laiuse, Äksi.

Kursi kihelkond tekkis ilmselt 14. sajandil seoses Kursi ordulinnuse rajamisega. Kihelkonna maa-ala oli suur, kuid asustus hõre. Tänapäeval jagunevad Kursi kihelkonna kunagised alad Jõgeva ja Tartu maakonna vahel, esimeses jäävad need Puurmani, teises aga Laeva valla territooriumile.

Kursil kantud rahvarõivad kuulusid Lõuna-Eesti rahvarõiva rühma.