Naine Mees

Vastseliina kihelkond


Vastseliina kihelkond (võru keeles Vahtsõliina kihlkund) asub ajaloolisel Võrumaal, praeguse Võrumaa idaosas, väike osa jääb ka praeguse Põlvamaa koosseisu. Eraldiseisva Vastseliina kihelkonna tekkimise ajaks peetakse 1626. a. kui ametisse asus luterlik pastor Christiern Henrici. Vastseliina linnuses oli kirik tõenäoliselt selle rajamisest peale 1342. aastat. Vastseliina kihelkonna kirik oli linnuse juures kuni hävimiseni Põhjasõjas. 1725. aastal valmis uus kirik enam-vähem praeguses asukohas Külaoru külas. 
Vastseliina kihelkonna rahvarõivad kuuluvad Lõuna-Eesti rahvarõivaste rühma.