Naine Mees

Alutaguse kihelkond


Alutaguse all mõistetakse viit Ida-Virumaa kihelkonda: Vaivara, Jõhvi, Iisaku, Lüganuse ja Viru-Nigula. Selle ala rahvariiete kohta on 1842. aastast olemas üldistav kirjeldus Fr. R. Kreutzwaldi sulest (Kreutzwald. 2012). Sellel materjalil põhinev ülevaade Alutaguse naise rahvarõivakomplektist on antud ka Kaarma, Voolma 1981. aastal välja antud raamatus Eesti Rrahvarõivad. (Kaarma, Voolmaa. 1981:238).  

Alutaguse alal kantud rahvarõivad on osa Põhja-Eesti suuremast rahvarõivarühmast, kuhu kuuluvad Harjumaa, Järvamaa ja Virumaa rõivad. Põhja-Eesti rühm oli suhteliselt ühtlane, samas ilmnes ka kohalikke erinevusi.   
 
Oma asendist tulenevalt on Virumaa (eeskätt Alutaguse) olnud ajaloo vältel erinevate rahvaste kontaktpiirkonnaks. Siinsel rannarahval oli elav läbikäimine soomlastega, eriti Soome lahe saarte elanikega. Idas avanesid otsesed kokkupuuted vadja-isuri asustusega ja venelastega. Iisaku kihelkonda asus elama sajandite vältel Narva jõe tagant palju vadja-vene segarahvastikku.