Ettevõtte nimi: Lembe Sihvre FIE
Kutsetunnistus 065886
Meistri nimi:Lembe Maria Sihvre
Aadress: Pikk 15, Tallinn
Telefon: 51 37839
e-mail: lembe.sihvre@mail.ee
Koduleht: vt Facebookis Lelukoda-Lembe Maria Sihvre
Tegevuse lühikirjeldus: rahvuslikku vurhvi lelud ja rahvuslikku vurhvi kehakatted