Ingrid Rüütel. Rahvus ja eestlased

27.12.2014
12. detsembril toimus järjekordne kohtumisõhtu sarjas 3D Kultuur: Mõjutajad
Ingrid Rüütel arutles teemal rahvus ja eestlased ning tutvustas oma viimaste aastate uurimusi eesti pärimuskultuurist ja selle kandjatest. Pärimuskultuuri all peab ta silmas pärimuse teel edasiantavat vaimset kultuuri kui protsessi, mis elab ka tänapäeval ja teiseneb nii sisult kui ka vormilt.  
http://www.kultuur.ee 

I