Kursus_Lihtsate rahvuslike põllede õmblemine

06.02.2018

Juhendaja: Vilve Jürisson

Aeg: 19. veebruar kell 17.30 – 20.30

Koht: Allikamaja Koolituskeskus (Lühike jalg 6a, Tallinn)

Maht: 4 a/h

Hind: 24 €


Õpitoas alustatakse lihtsamate põllede valmistamist (ainult õmmeldakse, ei tikita ega pilutata). Palun märkige registreerides, millise piirkonna põlve soovite valmistada! Sellest lähtuvalt anname osalejale edasise info materjalide ja töövahendite osas.

Kursusele registreerumine lingilt:
http://folkart.ee/uritused/lihtsate-rahvuslike-pollede-omblemine/