Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskoolis alustab rahvarõivasuunitlusega 5. taseme kutseõppe eriala

05.10.2017
Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskoolis alustab õppetööd 5. taseme kutseõppe tekstiilkäsitöö eriala, mis on suunatud just rahvarõivaste valmistamisega seotud kutseoskuste pakkumisele.

Oktoobri 1. nädalal alustavad Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskoolis õppetööd 5. taseme kutseõppe tekstiilkäsitöö eriala õppijad. Nimetatud õpe on suunatud just rahvarõivaste valmistamisega seotud kutseoskuste pakkumisele. Lisaks rõivaste valmistamisele õpitakse esemeuurimuse aluseid, pärandtehnoloogilisi töövõtteid rahvarõivaesemetel, vanade tekstiilide korrastamist ja puhastamist jne.