Osale konkursil Rõõm Käsitööst 2

11.02.2019

rõõm käsitööst 2

90 aastat käsitööliidu loomisest

Toimumisaeg: 01. veebruar – 30. aprill 2019


Konkursile ootame Eesti käsitööst inspireeritud käsitöökomplekte, mis võimaldavad tegijal seda iseseisvalt või juhendaja abiga lõpuni valmistada.

Konkursi eesmärgiks on leida uusi loometööle kutsuvaid käsitöökomplekte, mis aitaksid huvilistel etteantud materjalide ja juhendiga ese üksi või juhendaja abiga lõpuni valmistada.

T I N G I M U S E D

  • Autor võib konkursile esitada kuni kolm tööd/komplekti.
  • Töö ei tohi olla varem eksponeeritud, avaldatud või müügiks toodetud.
  • Konkursitöö juurde kuulub eseme lugu: inspiratsiooniallikas, sündimise lugu, legend, muistend jms.
  • Konkursitöö peab sisaldama valmis tervikkomplekti, selget ja arusaadavat juhendit toote valmistamiseks. Lisatud peavad olema materjalid, lõiked, skeemid, töövahendid või nende loetelu, vajadusel pakend.
  • Hindamisel arvestame nii uudset ideed kui põnevat lähenemist käsitöötraditsioonidele.
  • Konkursitööd tuleb esitada hiljemalt 30. aprilliks 2019 Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liidu koolituskeskusesse Lühike jalg 6A (Allikamaja Käsitöö).
  • Töö külge kinnitada hindamiseks vajalik informatsioon: märgusõna, eseme lugu jm.. Samuti märgusõnaga kinnine ümbrik, milles on töö nimi, autori nimi, telefon, aadress, e-post.

 

A U H I N N A D

  • Preemiafond 2000 eurot, lisaks
  • Konkursi parimaid töid esitletakse Mardilaadal Saku Suurhallis 7 – 10. novemberil.
  • Korraldajad aitavad leida võimalusi konkursitöö edaspidiseks tootmiseks ja turustamiseks.
Loe lisa Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liidu koduleheküljelt folkart.ee