Rahvarõivameistrite kutseeksam

10.11.2009
11. detsembril toimub esimene rahvarõivameistrite kutseeksam Tartus. Tunnistust taotleb kaheksa rahvarõivavalmistajat.