Eesti rahvarõivaste veebileht!

23.04.2014
Teie ees on pidevalt täienev veebiportaal Eesti Rahvarõivastest.
MTÜ Rahvarõivas eesmärgiks on Eesti rahvarõivaste valmistamise ja kandmise traditsiooni säilitamine ja propageerimine ning rahvuslike käsitöötraditsioonide järjepidevuse säilitamine oma tegevuse kaudu. Kodulehel on võimalik tutvuda valdavalt 18. - 19. sajandil kantud traditsiooniliste rõivaste eeskujul valmistatud rahvarõivastega ja ajalooliste kirjeldustega. Anname ülevaate kogu rahvarõivaalasest tegevusest Eestis, infot ürituste, koolituste ja ka meistrite ja materjalide kohta.

Portaal valmib Kultuuriministeeriumi, MTÜ Rahvarõivas, Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liidu, Eesti Rahva Muuseumi, Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia ja Eesti erinevate paikkondade rahvarõivaspetsialistide koostöös.
Mahukaim osa sellest on traditsioonilisi rõivaid tutvustav. Eesti rahvarõivaste pagas on rikkalik. Ajalooliselt oli siin 108 kihelkonda, igas neist omad rõivad, millel omakorda erinevad mustrid, triibud ja ornamendid.
Seetõttu on tutvustav osa koostatud ettevaatavalt tulevikku, mil avalehel olevalt Eesti kaardilt on võimalik leida kõigi kihelkondade rõivad, vaadata kuidas neid komplektina on kantud, lugeda kõigi üksikesemete kirjeldusi ning leida valmistamisel aluseks olnud muuseumiese.  Fotodel on tänapäeva meistrite poolt vanade traditsioonide järgi valmistatud rõivad.

Teine osa veebiportaalist kajastab kogu rahvarõivategevust Eestis. Infot leiab koolituste, rahvarõivameistri kutsetunnistuse taotlemise, kavas olevate ürituste, koostööpartnerite ning meistrite ja materjalide kohta. Samuti on teemaks rahvarõivaste taaskasutus ja hooldus.

Siinkohal kutsun üles ettevõtjaid, kes kauplevad rahvarõivaste valmistamiseks sobivate materjalide ja töövahenditega, meiega ühendust võtma. Väärt kaupa soovitame oma kodulehel hea meelega teistelegi.
Lisaks tunnustatud rahvarõivameistritele tahame oma portaalis reklaamida ka kvaliteetseid rahvuslikus stiilis rõivaid valmistavaid meistreid.